15 Μαρ 2009

ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ...

Υ.Α. Γ4/150/2000 ΦΕΚ Β' 246/2-3-2000
Αρθρο Μόνο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εχοντας υπόψη το Ν. 1566/85:

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΛΕΕΙ

Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Εθνους. Τα τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές - τριες.


ΚΑΙ

Δεν μπορούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες οι έχοντες ξένη υπηκοότητα και ξένη καταγωγή μαθητές. Μπορούν, να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες μαθητές που έχουν μεν ξένη υπηκοότητα αλλά είναι Ελληνικής καταγωγής. Μπορούν, εφόσον και οι γονείς τοuς το επιθυμούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες μαθητές που έχουν μεν ξένη υπηκοότητα αλλά είναι Ελληνικής καταγωγής.

Μπορούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες αλλοδαποί μαθητές, στους οποίους έχει επιτραπεί η αναδοχή τους σε Ελληνική οικογένεια με απόφαση Δικαστηρίου και φοιτούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε Ελληνικό σχολείο.

Κάθε προηγούμενη σχετική με τα θέματα αυτά, παύει να ισχύει.

(Π. Ευθυμίου)

http://epas-epal.blogspot.com


ΚΑΙ Ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ? ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ? ΑΜΑ ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΓΝΩΜΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: