31 Μαρ 2009

Οι πλούσιοι Έλληνες μένουν στο… νότο

Στο σύνολο της χώρας κατά το 2007 το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ ανήλθε σε 20.386 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με το 2006, έναντι αύξησης 7,4% που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο έτος σε σχέση με το 2005

Φτωχός… συγγενής είναι η Βόρεια Ελλάδα μεταξύ των περιφερειών της χώρας, με τους πλουσιότερους Έλληνες να ζουν στην Αττική, κατέχοντας υπερδιπλάσια εισοδήματα σε σχέση με τους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Της Μπέττυς Κυριακίδου

Ειδικότερα, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Αττική διαμορφώθηκε το 2007 σε 28.046 ευρώ, υψηλότερο κατά 115,58% σε σχέση με την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (13.009 ευρώ), κατά 72,36% σε σχέση με την Κεντρική Μακεδονία (16.271 ευρώ) και κατά 71,1% σε σύγκριση με τη Δυτική Μακεδονία (16.391 ευρώ).

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετά την περιφέρεια Αττικής καταγράφεται στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αντιθέτως το χαμηλότερο εμφανίζεται στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Αναφορικά με τους ρυθμούς μεταβολής σε σχέση με το 2006, τους υψηλότερους παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Κρήτης (8,5%), του Νοτίου Αιγαίου (8,2%) και του Βορείου Αιγαίου (7,6%), ενώ οι χαμηλότεροι καταγράφονται στη Στερεά Ελλάδα (4,7%), την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (5,2%) και τη Δυτική Ελλάδα (5,3%).
Στο σύνολο της χώρας κατά το 2007 το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ ανήλθε σε 20.386 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με το 2006, έναντι αύξησης 7,4% που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο έτος σε σχέση με το 2005.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την ΕΣΥΕ το μεγαλύτερο μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος παράγεται κυρίως στην περιφέρεια της Αττικής (49,7%), ενώ ακολουθεί με σημαντική διαφορά η Κεντρική Μακεδονία (13,8%). Τη μικρότερη συμβολή στο ΑΕΠ έχουν το Βόρειο Αιγαίο (1,3%), τα Ιόνια Νησιά (1,6%) και η Δυτική Μακεδονία (2,1%). Η συμμετοχή των περιφερειών στο ΑΕΠ έχει παραμείνει σχετικά σταθερή στις περισσότερες περιφέρειες κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2007.

ΣΕ ΥΦΕΣΗ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σε ό,τι αφορά την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), σημειώθηκε μείωση στον πρωτογενή τομέα στο σύνολο της χώρας το 2007 κατά 0,2%. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση οι περιφέρειες της Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Η ΑΠΑ του δευτερογενούς τομέα παρουσίασε αύξηση στο σύνολο της χώρας κατά 3,6%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να εντοπίζεται στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος στον τριτογενή τομέα, όπου η ΑΠΑ αυξήθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 8,1%, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η περιφέρεια της Κρήτης.
Στο σύνολο της χώρας η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 6,8%, με τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση να παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, ενώ τη μικρότερη οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, στον πρωτογενή τομέα, του οποίου η συμμετοχή μειώθηκε από 4,0% το 2006 σε 3,8% το 2007, το μεγαλύτερο μερίδιο το 2007 κατέχει η Κεντρική Μακεδονία με 19,1%, η Θεσσαλία με 11,1% και η Δυτική Ελλάδα με 10,9%. Στο δευτερογενή τομέα, όπου σημειώθηκε μείωση της συμμετοχής στο σύνολο της ΑΠΑ από 21% σε 20,3%, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 31% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 18%. Ο τριτογενής τομέας, που συγκριτικά είναι ο μεγαλύτερος (75,9% του συνόλου), παρουσίασε αύξηση στη συμμετοχή του στην ΑΠΑ σε σχέση με το 2006, ενώ οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατέχουν το 56,9% και 12,4% της συνολικής ΑΠΑ του τομέα.

http://www.makthes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: