13 Μαρ 2009

Dropping a service! - Απόρριψη υπηρεσίας!The reason for dropping the service of flagcounter.com is appearing below. While there is no such entity recognized from UN such as Macedonia flagcounter.com claims that FYROM equals Macedonia. If USA wants to recognize unilaterally the new country it us such why not recognize it as Texas then?


I am asking hereby all Hellenes bloggers to drop completely all services from flagcounter.com until she withdraws completely the name.

For more info see here
.

Απόρριψη υπηρεσίας

Ο λόγος για την απόρριψη της υπηρεσία της flagcounter.com εμφανίζεται κατωτέρω. Ενώ δεν υπάρχει καμία τέτοια οντότητα που αναγνωρίζεται από τα Η.Ε όπως Μακεδονία η flagcounter.com υποστηρίζει ότι το ΠΓΔΜ ισοδυναμεί με το Μακεδονία.

Εάν οι ΗΠΑ θέλουν να αναγνωρίσουν μονομερώς τη νέα χώρα σαν τέτοια γιατί να μην την αναγνωρίσουν με το όνομα Τέξας λοιπόν;

Ζητώ με το παρόν από όλους τους Έλληνες bloggers να απορρίψουν εντελώς όλες τις υπηρεσίες από την flagcounter.com έως ότου αποσύρει εντελώς το όνομα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ

Πηγή:filopatria

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FLAGCOUNTER.COM . ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: