23 Απρ 2009

Μείωση Ελλήνων μαθητών, αύξηση αλλοδαπών τη 10ετία 1997-2007


Από τον Πίνακα αυτόν φαίνεται ότι στο διάστημα της δεκαετίας 1997/98 οι μαθητές με:

- Ελληνες γονείς μειώθηκαν κατά 214.640 ή κατά 15,4%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα γυμνάσια και ακολουθούν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα λύκεια και τα δημοτικά. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η μεγάλη μείωση των γεννήσεων σημειώθηκε τη δεκαετία του '80, ενώ τη δεκαετία του '90 η μείωσή τους ήταν σχετικά μικρή.

- Αλλοδαπούς γονείς αυξήθηκαν κατά 93.040 ή κατά 438%! Το σύνολό τους αντιπροσώπευε το 1997/98 το 1,4% του μαθητικού δυναμικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 2007/08 το ποσοστό αυτό εξαπλασιάστηκε και έφτασε το 8,7%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα δημοτικά και ακολουθούν τα γυμνάσια, τα ενιαία λύκεια και τα ΤΕΕ. Η μεγάλη αύξηση στα δημοτικά σχολεία οφείλεται κυρίως στις γεννήσεις στη χώρα μας από αλλοδαπές μητέρες.

Οπως αναφέραμε στο άρθρο της 26.2.09 οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αποτελούν γύρω στο 17% του συνόλου των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, η τάση αύξησης των μαθητών με αλλοδαπούς γονείς στην πρωτοβάθμια και, στη συνέχεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συνεχιστεί.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: