3 Ιουν 2009

ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ - Κυρώσεις σε εργοδότες για απασχόληση παράνομων μεταναστών

http://3.bp.blogspot.com/_SFZt0tl-B3U/SJm6WKh_pFI/AAAAAAAAMJo/8t2cwI-a9R4/s400/LATHROMETANASTES45689.jpg

Κυρώσεις κατά των εργοδοτών των κρατών-μελών της ΕΕ που απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην επικράτεια των «27», προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση, προβλέπει πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα είναι κοινές για όλους τους εργοδότες όλων των κρατώνμελών της ΕΕ.

Μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπεται να επιβάλλονται στους εργοδότες περιλαμβάνονται χρηματικές, η πληρωμή των εξόδων επιστροφής στη χώρα τους (επαναπατρισμός) και η καταβολή τυχόν εκκρεμών φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διοικητικών κυρώσεων. Οπως αναφέρεται στην πρόταση οδηγίας «τα κράτη-μέλη απαγορεύουν την απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και ως εκ τούτου οφείλουν να υποχρεώσουν και να ελέγξουν τους επιχειρηματίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Οπως ανακοινώθηκε χθες η ΕΕ καλεί τα κράτη-μέλη να υποχρεώσουν τους εργοδότες «να αξιώνουν από τους υπηκόους τρίτων χωρών έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλον τίτλο παραμονής», αλλά και να ενημερώνουν το αργότερο εντός δέκα ημερών τις αρμόδιες αρχές ταυτόχρονα για την έναρξη και τη λήξη της πρόσληψης υπηκόου τρίτης χώρας. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται από ορισμένα κράτη-μέλη και μάλιστα για διάστημα μικρότερο των 10 ημερών.

Σημειώνεται ότι η ελληνική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις διαδικασίες κατάρτισης της πρότασης οδηγίας «εξέφρασε ανησυχία όσον αφορά την ακρίβεια της πρότασης αυτής» καθώς οι κυρώσεις θα έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος για όλους όσοι δεν συμμορφωθούν και συλληφθούν από τις Αρχές.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προφανής: αφενός να περιορίσει το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης και αφετέρου να αποτρέψει εκρήξεις κατά των μεταναστών, δεδομένου ότι η ανεργία των ευρωπαίων πολιτών εκτοξεύθηκε στα ύψη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης.

TO BHMA

ΠΗΓΗ

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: