24 Ιουλ 2009

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

http://3.bp.blogspot.com/_I7jV7R8v0zo/SR13Q0wA8mI/AAAAAAAABik/2pf5EYL51Rg/s400/getImage4544.jpg

Ενημερωτικό σημείωμα με τις βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, έστειλε στον πρόεδρο της βουλής Δημήτρη Σιούφα ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να ακολουθήσει σχετική διαβούλευση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής πριν από την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, το προς κατάθεση νομοσχέδιο στοχεύει να επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες κατασκευής του αγωγού, η οποία προβλέπεται στην τριμερή συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των κυβερνήσεων της ρωσικής ομοσπονδίας, της δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της ελληνικής δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη συσταθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ως φορέας κατασκευής και εκμετάλλευσης του αγωγού η διεθνής εταιρεία Trans – Balkan Pipeline BV.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ακολουθεί το σκεπτικό αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης με αυτή που είχε θεσπιστεί παλιότερα για την κατασκευή του συστήματος παροχής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όπου μέσω ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου διευκολύνθηκε η κατασκευή του συστήματος.

Σύμφωνα με το προς κατάθεση νομοσχέδιο:
- Το έργο του υπόγειου αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζεται ως έργο μείζονος εθνικής σημασίας, δημόσιας ωφέλειας και δημόσιου συμφέροντος. Ορίζονται δε, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, η διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού και των τυχόν διακλαδώσεών του.

- Προβλέπονται περιορισμοί της δόμησης σε ζώνες εκατέρωθεν του αγωγού, για λόγους ασφάλειας των πολιτών και για να διευκολυνθεί αργότερα η συντήρηση του έργου. Για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στα ακίνητα καταβάλλεται σχετική αποζημίωση στον ιδιοκτήτη από την διεθνή εταιρεία του έργου Trans – Balkan Pipeline BV.

- Αντίστοιχα, εξασφαλίζεται επιπλέον καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημία που μπορεί να υφίσταται ο δικαιούχος σε περίπτωση που παρακωλύεται η συνήθης εκμετάλλευση των ακινήτων. Η αποζημίωση αυτή επίσης καταβάλλεται από την εταιρεία Trans – Balkan Pipeline BV.

- Παρέχεται στην εταιρεία η δυνατότητα να χρησιμοποιεί δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις αναγκαίες για την κατασκευή του αγωγού και σε περίπτωση που αυτές είναι κοινόχρηστες να τις επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση με δικές της δαπάνες.

- Ορίζεται ότι επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε μορφής έκτασης μόνο κατά το μέτρο που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.

- Παρέχεται τέλος η δυνατότητα στην εταιρεία να χρησιμοποιεί ορισμένους χώρους του λιμένα Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να συντηρείται ο αγωγός. Οι όροι παραχώρησης των χώρων αυτών θα ρυθμίζονται με σύμβαση που θα υπογράψουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: