30 Ιουλ 2009

Πράσινο για αιολικά, κόκκινο σε λιθάνθρακα, πυρηνικά


ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο το 2020 να παράγουν το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, εισηγείται στην έκθεσή του για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Πρόκειται στην ουσία για την αναθεώρηση τη έκθεσης του περασμένου Απριλίου, η οποία κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων που προκάλεσε η οικονομική κρίση.

Η νεώτερη έκθεση εξαιρεί τη χρήση του λιθάνθρακα ως μέσο παραγωγής ενέργειας τουλάχιστον έως το 2020, ενώ για την πυρηνική ενέργεια αποκλείει κάθε ενδεχόμενο δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου. Παράλληλα, κάνει λόγο για λελογισμένη χρήση του φυσικού αεριού. Μάλιστα προβλέπει ότι η ζήτηση ενέργειας τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάσει μείωση λόγω της κρίσης, η οποία θα κυμαίνεται σε ποσοστό 3% για το 2010, ποσοστό που θα φθάσει το 2020 έως και το 18%.

Ειδικά για τον λιθάνθρακα, η έκθεση επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη μικρότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η δυνατότητα πλέον κάλυψής της από τις γνωστές συμβατικές πηγές και τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) απομακρύνει το αμφιλεγόμενο θέμα της χρήσης του από τον τρέχοντα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. Υποστηρίζει ωστόσο ότι μετά το 2020 και με δεδομένη την απόκτηση τεχνογνωσίας στην «καθαρή» χρήση τόσο του λιγνίτη όσο και άλλων στερεών καυσίμων ενδέχεται να εξεταστεί και πάλι το θέμα αυτό.

Για την πυρηνική ενέργεια, ο πρόεδρος του ΣΕΕΣ κ. Ραφαήλ Μωυσής αναφέρει χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό του σημείωμα ότι «συμμορφούμενη προς το κυρίαρχο και κοινωνικό πολιτικό κλίμα δεν αναφέρεται στην προοπτική χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, ακόμη και σε ορίζοντα οράματος».

Επιπλέον, η έκθεση δίνει έμφαση στη λελογισμένη, επειδή αποτελεί εισαγόμενο καύσιμο, χρήση του φυσικού αερίου και τονίζει ότι «η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας και η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού μονάδων ΑΠΕ όλων των μορφών... παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής στρατηγικής και την αποφυγή της προσφυγής σε άλλες ενεργειακές επιλογές».

http://www.eeei.gr/blogimg/18_coalplant.jpg

Χαμηλότερη κατανάλωση
Στο βασικό της σενάριο, η έκθεση αναφέρεται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 59.219 γιγαβατώρων για το 2010, μέγεθος κατά 3% χαμηλότερο της εκτίμησης του Απριλίου. Η αναθεώρηση είναι μεγαλύτερη για το 2020, καθώς η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 74.100 γιγαβατώρες έναντι 87.900 γιγαβατώρων που ήταν η εκτίμηση πριν από την εκδήλωση της κρίσης. Με τα δεδομένα αυτά, εκτιμάται ότι η προβλεπόμενη μικρότερη ζήτηση είναι δυνατό να καλυφθεί από τις συμβατικές πηγές (λιγνίτης, φυσικό αέριο, ΑΠΕ) σε συνδυασμό με την εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

Επίσης, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), η εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ότι μπορεί έως το 2015 να ανέλθει σε 1,963 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου και να συνοδευτεί από μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά 8,41 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: