31 Ιαν 2009

ΙΜΙΑ 31-01-1996 ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ ,ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ,ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΤΣΑΛΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΕΙΝΑΙ .... ΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ....

Ο λόγος για ιδρύματα πρώην πρωθυπουργών που με βάση τον ν.3577 άρθρο 34 αναφέρεται:


"1. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», το Ίδρυμα «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου» και το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου, που περιλαμβάνουν στον
καταστατικό σκοπό τους τη συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση του αρχειακού υλικού διατελεσάντων κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών, καθώς και την προβολή ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2939 του έργου αυτών, επιχορηγούνται με ετήσια κρατική
επιχορήγηση, από το έτος 2007 και εφεξής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων."

Το θέμα όμως συνεχίζεται με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: "Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και λοιπές διατάξεις" όπου στο άρθρο 6 του 3 κεφαλαίου αναφέρει:

"Στο άρθρο 34 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α') προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "Κωνσταντίνος Σημίτης", το οποίο επιχορηγείται από το έτος 2009 και εφεξής".

Δεν υπάρχουν σχόλια: