30 Σεπ 2009

Εθνικό Πάρκο και η οροσειρά ΡοδόπηςΜε την σημερινή απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ θεσμοθετείται ένα ακόμη σημαντικότατο Εθνικό Πάρκο στο οποίο περιλαμβάνονται χερσαίες και υδάτινες περιοχές του ορεινού όγκου της Οροσειράς της Ροδόπης.

Το «Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης», (Ε.Π.Ο.Ρ.) καλύπτει στο σύνολό του μία έκταση 1,7 εκατομμυρίων στρεμμάτων, στην οποία με την ΚΥΑ προβλέπονται περιορισμοί σε ορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις. Η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί ένα συνολικό βιότοπο διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντος στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας.

Σκοπός της Κ.Υ.Α. είναι η προστασία, βελτίωση, διατήρηση διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Οροσειράς Ροδόπης, καθώς επίσης και των αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά, με τη σημερινή Απόφαση, χωρίζεται η ευρύτερη περιοχή σε (2) δύο χωρικές ενότητες (Χωρική Ενότητα Ι:Κύρια έκταση του Εθνικού Πάρκου και Χωρική Ενότητα ΙΙ: Περιφερειακή Έκταση του Εθνικού Πάρκου) που περιλαμβάνουν (4) τέσσερις κατηγορίες ζωνών προστασίας, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.

Η σημερινή Απόφαση έχει στηριχθεί σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Aπό το 2004 και μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετήσει σε όλη την χώρα 21 νέες προστατευόμενες περιοχές, συνολικού εμβαδού δέκα έξι εκατομμυρίων στρεμμάτων περίπου.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: